• 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • sla5.jpg
 • slay1.jpg
 • slay2.JPG
 • slay3.JPG
 • slay7.jpg
 • slay8.jpg
 • slay9.jpg
 • slay10.jpg

.

Ми у соцмережах

  

Погода

Документація студентської ради

 

Права та обов’язки голови студентської ради Коледжу ПДАТУ

 

Голова студентської ради має право:

 

 • відвідувати збори педагогічного колективу;
 • разом із керівником студентського самоврядування планувати виховну роботу;
 • висловлювати свої думки з усіх питань життя коледжу;
 • захищати права та гідність студентів;
 • контролювати відвідування студентами заняття за навчальним планом;
 • контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та студентського гуртожитку;
 • бути організатором культурно – масових заходів та годин національного виховання, різних акцій,проектів тощо;
 • належно представляти студентський колектив коледжу в інших навчальних закладах та громадських організаціях;
 • звітувати дирекції навчального закладу на надання пропозицій по вдосконаленню навчально  - виховного процесу;
 • має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля студентів;
 • контролювати роботу керівників секторів студентського самоврядування.

 

Голова студентської ради зобов’язана:

 

 • виконувати вимоги Статуту коледжу;
 • планувати, координувати,контролювати роботу секторів;
 • звітувати про роботу студентського самоврядування;
 • проводити зустрічі та бесіди із членами секторів;
 • контролювати роботу старост груп;
 • скликати чергові засідання студради.

 

Повноваження голови студентської ради припиняються у разі :

 

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • несумлінне виконання своїх обов’язків;
 • коли передає свої  повноваження іншим особам;
 • закінчення коледжу.

 

Права та обов’язки заступника студентської ради

 

Заступник голови студентської ради здійснює роботу по активізації діяльності секторів, контролює виконання рішень і засідань студентського самоврядування. У  разі відсутності голови виконує  його обов’язки.

 

Заступник голови студентської ради обирається з числа членів секторів. Така людина повинна мати високі моральні якості, забезпечувати ефективну й повноцінну діяльність студради та старатися на благо коледжу.

 

Секретар студради організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень. Голова  та секретар відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

 

 

 

Сектори

 

Сектор – це організація 2-3 студентів , які виконують окреме завдання покладене на них, відповідно до їх навичок і можливостей .

 

Види секторів :

 

 1. «Знання»
 2. «Право»
 3. «Прес-центр»
 4. «Гарт»
 5. «Дозвілля»
 6. «Еколог»
 7. «Контролер чистоти і якості»

 

Розподіл обовязків за секторами

 

Сектор «Знання»

 

Робота сектору полягає в проведенні заходів , які могли б підвищити знання студентів , що з певних причин відстали в навчальному процесі .Керівник сектора має право :

 

 • вносити пропозиції із запровадження новітніх форм навчання у коледжі;
 • проводити рейди – перевірки якості знань студентів;
 • брати участь у комісії із невстигаючими студентами ;
 • контролювати відвідування занять ;
 • здійснювати стягнення за пропуски занять та систематичні спізнення без поважних причин;
 • забезпечувати інформування через настінні газети ;
 • співпрацювати з сектором «Право».

 

Сектор «Право»

 

Керівник та заступники з правової роботи зобов’язані :

 

 • спостерігати за відвідуванням занять студентами і запобігати пропускам ;
 • контролювати чергування викладачів у навчальному закладі  та гуртожитках;
 • контролювати чергування академічних груп у коледжі ;
 • контроль за дотриманням студентами належного порядку , культури поведінки та дисципліни у коледжі;
 • координувати роботу дисциплінарної комісії ,проводити її засідання ;
 • конролювати «швидкість руху» і «тону звуку» у коридорах;
 • організовувати та проводити правовиховні  заходи.

 

 

 

Сектор «Прес-центр»

 

Ця група студентів  складається з художників , кореспондентів , фотографів та операторів. Робота сектору полягає в донесенні інформації про всі заходидо кожного вихованця навчального закладу, які організовує і проводить студентська рада. Прес-центр займається :

 

 • оформленням стінгазет , оголошень , плакатів , малюнків;
 • введенням і зберіганням основної документації студради;
 • слідкує за станом матеріалів на стенді « Школа успішного лідера »;
 • готує разом із сектором «Знання» матеріал для інформаційних

 

п’ятихвилинок;

 

 • спільно з керівником готує дописи в місцеву пресу про роботу та досягнення студентського самоврядування ;
  • збирає й проводить анкетування на наболілі теми ;
  • знайомить із новинками технічної , науково популярної та фахової літератури;
  • забезпечує участь студентів у ремонті посібників ;
  • готує фоторепортаж про життя студради;
  • веде облік і заносить всі хороші справи і досягнення студради в книгу «Літопис студентського самоврядування», яку можна використовувати для складання звітів про роботу за рік;
  • поліпшенням іміджу коледжу .

 

Сектор «Гарт»

 

Робота сектору полягає в проведенні різних спортивних акцій , турнірів , туристичних змагань .Голова сектору повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму  та бути прикладом для інших студентів.

 

Члени сектору зобов’язані :

 

 • допомагати викладачам фізичного виховання , керівникам гуртків у проведенні спортивних заходів ;
 • забезпечувати участь команд коледжу у спортивних змаганнях ;
 • співпрацювати з медичним працівником коледжу у проведенні заходів ;
 • організовувати пропаганди здорового способу життя , залучення дітей до участі в походах , екскурсіях ;
 • ініціювати проведення спортивних змагань із студентами інших навчальних закладів;
 • здійснювати нагляд за фізичною формою дітей.

 

Сектор «Дозвілля»

 

Голова сектору повинен бути обдарованою дитиною в культурному плані. Члени цього сектору мають бути творчими людьми . Робота вимагає:

 

 • відвідувати години національного виховання, вечори відпочинку ;
 • організовувати і проводити дозвілля студентів, цікаві конкурси, огляди, вернісажі культурно – просвітницького характеру ;
 • залучати студентів до різних заходів;
 • випуск стінгазет ;
 • участь і активність у доброчинних акціях, благодійницьких проектах різного спрямування ;
 • організовувати зустрічі з людьми різних сфер діяльності;
 • складати умови й номінації для змагань у сфері творчості й дозвілля;
 • знаходити засоби для нагород , подяк тощо.

 

Сектор «Еколог»

 

Завдання та обов’язки сектора:

 

 • бути природолюбивою людиною ;
 • підтримувати належний екологічний стан під час занять ;
 • нагляд за прибиранням території навколо навчального закладу ;
 • зберігати та примножувати зелені насадження на території  коледжу ;
 • організовувати акції озеленення;
 • сприяти активізації роботи екологічних студентських груп;
 • збільшити дизайн квітників на території навчального закладу;
 • розвивати відповідальність за стан оточуючого середовища.

 

Сектор «Контролер чистоти та якості»

 

Робота сектору полягає в підтриманні чистоти , порядку в навчальних корпусах, аудиторіях, лабораторіях та в гуртожитках. Керівник та члени сектору беруть на себе обов’язки :

 

 • ведення обліку санітарного стану аудиторій , житлових кімнат гуртожитку ;
 • організовувати та контролювати  чергування в навчальному закладі ;
 • залучати студентів до естетичного оформлення вестибюлів , кімнат у гуртожитках;
 • дотримання санітарно – гігієнічної культури , чистоти приміщень .

 

Студентське самоврядування коледжу ПДАТУ створюється під завдання, під мету, під певну діяльність і передбачає здійснення різноманітних доцільних справ. Важливо, щоб шляхом лідерства, шляхом відповідальності пройшла якнайбільша кількість студентів. Важливо, щоб кожна справа мала свій орган самоврядування, і щоб поступово від разових акцій можна перейти до системної роботи. Довіра, уміння вступати у продуктивні комунікації, відповідальність, чітко постановка завдання, колективний пошук засобів для його розв’язання, аналіз досягнутого – от зміст діяльності студентської ради.